რეგისტრაციის ფორმა

ვებინარზე დასასწრებად გთხოვთ, შევასოთ ფორმა.

გთხოვთ, გაითვალისწინოთ, შეხვედრის დროს მოხდება ჩაწერა.

პირადი მონაცემების გამოყენებიუს უფლება

ამ სარეგისტრაციო ფორმის შევსებით თანახმა ვარ ჩემი ინფორმაციის გამოყენებაზე ETF-ის პირადიინფორმაციის პოლიტიკის მიხედვით.  .

რეგისტრაციის დასრულების შემდეგ მიიღებთ ღონისძიებაზე დასასწრებ ბმულს და პაროლს.