Reservation Form – Local

Local – Yerel

Please kindly register your attendance before 12 February 2019.

Kayıt formununu  12 Şubat 2019 tarihine kadar doldurulmasını rica ederiz.

Personal Information / Kişisel Bilgiler


Insurance / Sigorta

Please note that the European Training Foundation does not provide insurance coverage for event participants and shall not be liable for any material, non-material or physical damage incurred by invitees. Registration to this event implies full acceptance of these conditions.

 
Avrupa Eğitim Vakfı etkinliğe katılacak olan kişiler için sigorta sağlamamakta ve davetlilerin herhangi bir maddi, maddi olmayan veya fiziksel zarar görmesi durumunda sorumluluk kabul etmemektedir. Bu etkinliğe kayıt yaptırmanız durumunda bu koşulları kabul etmiş sayılırsınız.


Authorisations for the Use of Personal Data

By submitting this registration form, I acknowledge the use of my personal data as stated in the Privacy Statement on ETF Events for the general purpose of organising the event. In addition, I consent to the use of my personal data for the following purposes (please tick the respective boxes)

Kişisel Verilerin Kullanımına İlişkin Yetkilendirme

Bu formu ibraz ederek, kişisel verilerimin ETF Etkinlikleri ile İlgili Gizlilik Bildiriminde belirtildiği üzere ilgili organizasyonda belirtilen şekilde kullanılacağını beyan ediyorum. Ayrıca, kişisel Bilgilerimin aşağıdaki amaçlarla kullanılmasına izin veriyorum. (Lütfen ilgili kutucukları işaretleyiniz)

Privacy Statement on ETF Events

Our authorasied personnel will contact you in 1 working day . Operasyon departmanımız sizinle bir iş günü içerisinde iletişime geçecektir