Vision 2023 Workshops

Turkey’s Education Vision 2023

Please Choose the Workshop you will contribute 

Hangi Çalışma Grubunu Tercih ettiğinizi lütfen belirtin


Please Choose only one – Lütfen bir adet seçiniz

Data Based Management, Quality Assurance, Assessment and Evaluation in the Education System

Eğitim Sisteminde Veri Tabanlı Yönetim, Kalite Güvencesi, Ölçme ve Değerlendirme

  • Zakir Batuhan AYDAGÜL               – Moderator
  • Özgenur KORLU                              – Assistant Moderator

Human Resources Development – Systems for Pre-Service and In-service Training of Teachers and School Leaders

İnsan Kaynaklarının Geliştirilmesi – Öğretmen ve Okul Yöneticilerinin Hizmet Öncesi ve Hizmet İçi Eğitim Sistemleri

  • Doç. Dr. Adnan BOYACI                        – Moderator
  • Doç. Dr. Mustafa SEVER                       – Assistant Moderator

Reforms for Modern Early Childhood and Primary Education

Erken Çocukluk ve Temel Eğitim Reformları

  • Mevlüt Kayhan KARLI                            – Moderator 
  • Ayşe SADAY                                             – Assistant Moderator

Quality and efficiency of education with a focus on Secondary Education, including Science and Social Sciences Schools 

Fen Liseleri ile Sosyal Bilimler Liseleri dâhil olmak üzere Ortaöğretim Odaklı Eğitimin Kalitesi ve Etkinliği 

  • Prof. Dr. Ahmet AYPAY                                                – Moderator
  • Doç. Dr. Tuba GÖKMENOĞLU KARAKAYA            – Ass. Moderator

Technical and Vocational Education System and Lifelong Learning

Mesleki ve Teknik Eğitim Sistemi ve Yaşam Boyu Öğrenme

  • Prof. Dr. Kemal Varım NUMANOĞLU                       – Moderator
  • Hayri Eren SUNA                                                          – Ass. Moderator

Note : As there is a certain quota in each workshop, the system can automatically register to another working group if the quota is full.

Not : Her çalıştayda belirli bir kontenjan bulunduğundan sistem kontenjan dolduğu takdirde otomatik olarak başka bir çalışma grubuna kayıt yapabilmektedir.